ទំនាក់ទំនងមន្ទី​រ

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិអូរកន្តិល សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី

ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៥ ៩៧៤ ០៤២ ឬ ០១២​ ២២២ ៧៥៧ / ០៨៨ ៨ ២២២ ៧៥៧

អ៊ីម៉ែល៖ pda_rtk@yahoo.com

ហ្វេសប៊ុក៖ http://www.facebook.com/pdaffrtk/

គេហទំព័រ៖ http://ratanakiri.maff.gov.kh

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter